Vad handlar romanen ”Pappan som sålde sex om”?

Romanen handlar om kapitalförvaltaren Uno Bilting som tvingas till personlig konkurs och av en slump börjar sälja sex som ett sätt att försörja sin familj. Det som först ser ut som en lösning på hans problem utvecklar sig snart till en mycket farlig situation.

Hur kom boken till?

Jag tog tjänstledigt från mitt kontorsjobb ett år för att studera. Hyrde ut min lägenhet och flyttade in med min flickvän. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss, vi separerade och jag fick istället bo på min båt. Känslan av att vara uppryckt med rötterna satte fart på min fantasi och en dag stod han där plötsligt, för mitt inre: Uno Bilting, kapitalförvaltaren med världens värsta otur.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag skrev utifrån ett krisscenario: En ensamstående pappa utan pengar eller stöd från sin omgivning som halkar in på ett bananskal i en ny karriär. Vad gör en människa som hamnar i en sådan situation och vad får hans handlingar för konsekvenser? Det ena gav det andra vartefter berättelsen utvecklade sig.

Vad inspirerar dig?

Jag inspireras av William Faulkner, Flannery O’Connor, Italo Calvino och den klassiska litteraturen: Homeros, Vergilius, Ovidius mfl. Selma Lagerlöf och Harry Martinsson är mina svenska favoritförfattare.

Vad vill du säga med romanen?

Först och främst vill jag underhålla. Den klassiska litteraturen gör det. Det händer mer på en boksida i Ovidius Metamorfoser än i en hel roman i mycket av det som skrivs idag. Om mina berättelser på något sätt också kan röra om lite och ställa frågor så är det bra. Jag har personligen ingen färdig uppfattning om hur vi i samhället bör se på prostitution. Men kan som författare ta mig friheter med ämnet. Det viktiga är, tycker jag, att vi inser att det kan finnas olika motiv bakom att en person säljer sex och att vi inte bidrar till mer stigmatisering och skam hos redan utsatta grupper.

Bygger din roman på självupplevda händelser?

Det gör den delvis. Jag använder min egen livserfarenhet i det jag skriver. Men jag vill inte gå in i några detaljer. Och till syvende och sist är det alltid läsaren och dennes föreställningsförmåga som gör romanen.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har börjat skriva på en ny roman, men det går ganska långsamt eftersom jag även har ett heltidsjobb.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Låt andra läsa när du tycker att du har fått fram något som håller för det. Ta intryck av läsarreaktionerna, gå inte i försvarsställning. Men fundera samtidigt över vem du skriver för, vilka som är din målgrupp. Vissa kommer aldrig att gilla det du skriver - försök inte anpassa din text till dem, skriv för dina ”fans”.

Varför ska man läsa din roman?

Den är underhållande och väcker känslor.

Vilka vill du helst ska läsa din roman?

Pappor och mammor i alla åldrar och deras anhöriga.