Berätta om din bok!

Tor Wahlströms liv var en resa i lärdom och förkunnelse. Han avslutade skolan med studentexamen 1927 och valde sedan frälsningsofficerens bana framför att bli präst. Den karriär han kom att göra inom den säregna rörelsen är både spännande och lärorik. Boken skildrar Tors liv på såväl det personliga som det offentliga planet.

Hur kom boken till?

Boken är en fortsättning på "I skuggan av fanan", som handlar om Tor Wahlströms farfar och far. Tor - min far bygger på ett rikt skriftligt material som han själv gett upphov till förutom en omfattande mängd anekdoter och hågkomster från hans färgstarka liv. När jag skrivit boken har jag kunnat tillgå min kännedom om förhållandena i de länder där Tor verkade som officer i Frälsningsarmén. Jag hade också tillgång till ett rikligt bildmaterial, som utnyttjats i boken.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén gav sig själv efter den dels fiktiva skildringen av huvudpersonerna i den föregående boken. Tor - min far är i högre grad faktabaserad, men utgör förstås en berättelse utifrån Tors sons eget perspektiv.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Glädjen att sätta ord på tankar och att delge starka beskrivningar av liv som präglats av en av vår tids väckelserörelser. Det är skönt att i skrift reda ut händelser i historia och nutid.

Skriver du på något nytt nu?

Det är hela tiden någonting på gång. Jag vet inte vad mitt nästa projekt kommer att vara, men jag har en del material om begreppet minne, alltså en diskussion av vad vi menar med minne i en filosofisk kontext.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Själv jämför jag mig inte mycket med andra författare utan anser att min bok är bra om jag själv tycker om den. Författare är olika, så där som alla människor är olika, och jag uppmuntrar alla som har "skrivklådan" att förverkliga sina projekt på eget sätt.

Varför ska man läsa din bok?

Därför att den handlar om människor och en religiös kultur som berör också dem som inte själva bekänner sig till någon religiös tro.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag läser både historisk och idéhistorisk litteratur.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är nyfikna på personhistoria och som kan utmana sin egen inre värld genom att läsa om kristna i vår kultur.