Berätta om din bok!

Min bok Genomskinlig grå är en väldigt öppen och personlig självbiografi. Mitt liv blev annorlunda och det är en sorg som aldrig kommer släppa taget om mig. Jag har burit på så mycket ilska och så mycket känslor av olika slag att jag höll på att gå sönder inombords. Eftersom jag valde tystnaden under många år, blev den här boken en chans att säga allt det jag aldrig sagt.

Hur kom boken till?

Jag har alltid tyckt om att skriva. Ungefär 2014 började tanken komma att jag ville skriva en bok då jag hade många tankar och ville få dem ur mig på något vis. Det blev en biografi.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Målet att skriva en bok fanns redan från början. Jag började skriva för flera år sen. Det har varit en lång process att bearbeta allt som jag skrev ner. För mig var det viktigt att få ur mig allt. Men jag såg också vad jag ville ändra, lägga till eller ta bort under processen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag älskar att läsa. Jag älskar musik, då oftast texten kommer till mig först. Jag läser igenom texterna noga och tolkar dem för mig själv och hur jag upplever dem. Med min bok ville jag främst sätta ord på de känslor jag bar inom mig.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver inte på något just nu.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Så fort du kommer på en händelse eller en episod, se till att du skriver ner den med en gång! Jag hade min mobil full av lösa anteckningar som jag sedan utvecklade och byggde på när jag väl satt vid datorn.

Varför ska man läsa din bok?

Först och främst vill jag att boken ska förklara vem jag är och hur jag känner. Den är högst personlig och bygger på min egen sanning, men förhoppningsvis har jag också väckt en och annan tanke kring utanförskap, fördomar, självskadebeteende, byråkrati med mera, hos den som läser boken. Jag har inte skrivit boken för att få medlidande. Jag hoppas på ökad förståelse.