Berätta om din bok!

Den handlar om doktor Gustaf Zander som under 1800 talet börjar göra apparater som skulle ersätta den tidens sjukgymnaster och deras rörelsegivares manuella motståndsträning och manuella behandlingstekniker. Detta resulterar till öppnandet av världens första gym 1865 och sedan till den globala gymindustri som Vi ser växer fram idag. Under 1920 talet fanns det ca 300 Zandergym i 38 länder. Tillväxten av gymmen avstannar mellan första världskrigets slut och depressionen 1929. Jag vill visa genom min bok en unik glömd svensk historia som en gång var vår största exportprodukt. Dessutom tycker jag att Gustaf Zander förtjänar att kallas för Gymmets fader och det bevisar boken.

Hur kom boken till?

Genom arbetet med ett annat bokprojekt inom mitt specialämne gymkultur. Under den processen så kom det fram bilder på nätet med finklädda damer och herrar poserandes vid träningsapparater som verkligen såg mycket gamla ut. Detta måste jag helt enkelt undersöka närmare och började växla över till denna boks första steg.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén fanns där men innehållet formade sig efterhand som jag fick fram information via researcharbete, släktforskning, material från Gustaf Zander släktingar. Manuset från en stor utställning på Tekniska Museet 2001 i Stockholm som handlade bland annat om Gustaf Zander och där de bilder jag såg en gång var upprinnelsen till den utställningen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har alltid varit intresserad av fakta och historia och framför allt det som berör oss alla vanliga människor. Kan jag lyfta fram något eller någon som har direkt eller indirekt betytt något för mig själv så blir det som en del av min egen historia. När jag har börjat processen efter en idé så släpper jag den inte pga min finska Si Su.

Skriver du på något nytt nu?

Det gör jag och det är det bokprojektet som fick vila för att denna kom före. Nästa bok blir nog vassare tack vare processen med Gymmets fader. Boken kommer att handla om Malmös gymhistoria 1892-nutid.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Never give up never give in!

Varför ska man läsa din bok?

För att bli påläst om hur gymmets tanke kom till men samtidigt hur den var före sin tid innan den kom tillbaka.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar som privat sjukgymnast i min egen klinik i Malmö, Baltic Rehab AB.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som tränar, har tränat, kommer att träna eller arbetar på ett gym samt inte minst sjukvårdande personal.