Hemlighetsfågeln får vin recension av BTJ

Hemlighetsfågeln av Karolina och Mickos Bjällerstedt

Utdrag ur recensionen från BTJ:

"Den spännande sagan om Tvirja, flickan som inte riktigt vet om hon kommer att ärva sin mammas
egenskaper som jätte eller mer likna sin stillsamme pappa, har detaljer från olika sagor och historiska upptäckter
från hela världen. Jättar med fantastiska förmågor, djur som kan utbyta tankar med människor, kungahus som
kämpar mot förrädare, ett slavsystem och uppfinnare av klockor och krut är något av det som bildar bakgrund till
berättelsen./../. Författarens budskap visar på vikten av tillhörighet och erkännande./.../. Bokens språk är rakt och enkelt, meningarna är korta men tempot är högt. De svartvitaillustrationerna, gjorda av Myra Hild, är till stöd för texten och förstärker mitt intryck av att berättelsen utspelas någonstans i österlandet. Hemlighetsfågeln passar bra både till högläsning och upplevelseläsning."