Berätta om din bok!

Vem bryr sig om gamla kärringar och gubbar? I vårt lands alla avkrokar bor det människor som en gång varit unga och dugliga men som på ålderns höst glömts bort och blivit över. De hade sina drömmar om framtiden men aldrig hade de väl kunnat ana att den skulle sluta så snöpligt. Skrönan är en hyllning till alla gamla skröpliga kärringar och gubbar som envist befolkar dessa bortglömda platser. Utan deras förflutna, hade vår framtid blivit svårare. Därför ska vi akta dem som vore de Gudar och behandla dem med vårdande respekt.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag tror att det som intresserar och ligger mig varmt om hjärtat också är grunden för mitt skrivande. Att det just skulle bli en skröna är nog mer slump än planering. Under ett par års tid har jag arbetat med texten, somt har förkastats och annat bearbetats fram till där den är idag. In i det sista visste jag inte själv vad skrönan handlade om, inte helt och hållet i alla fall. Det var först i slutskedet som alla bitar föll på plats och blev till en hel berättelse. Har jag då inte planerat och haft historien klar för mig redan från början? Självfallet. Men när en berättelse plötsligt får eget liv och man förs fram av dess inre väsen, det är då man vet att man är på rätt väg och möjligen själv kan förstå dess mening. Har jag lyckats? Vem vet om det man skrivit är bra, själv är jag nöjd med mitt arbete, så därför har jag lyckats.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det är ett trängande behov att skapa andra världar som får mig att skriva. Människors levnadsöden ge mig inspiration och fragment av deras historier försöker jag väva in i mina egna berättelser.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Skrivandet upptar min tid, så visst reagerar omgivningen. Ibland till glädje och ibland... Jag skriver inte för att jag om möjligt kan, jag skriver för att jag måste.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver en längre berättelse och har arbetat på den under många år. Historien är klar och ska nu bearbetas. Hoppas finna historiens givna sammanhang under resan gång.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv om du måste och tro på dig själv.

Varför ska man läsa din bok?

Varför inte? Om man själv tycker att man har någonting att säga, varför skulle inte ens egna historia vara värd uppmärksamhet. Andra är bättre – det är inte så säkert. Många tycker att andra är bättre – de kan ha fel.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag och min fru har en byggnadsvårdsbutik med kafé sedan tjugo år, samt tar en del måleriuppdrag när andan faller på.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Då språket i boken är åldrat och förlegat för att finna rätt stämning i berättelsen, kanske ungdomar har svårt att ta den till sig men annars skulle just de behöva läsa den. Kanske blir det att fler äldre tar den till sig, vilket skulle glädja mig ofantligt mycket.

 Köp boken här!