Berätta om din bok!

Boken är baserad på mitt liv, mina upplevelser och mina erfarenheter, men i en bitvis alternativ version och i en tredjeparts synvinkel. Albert Einsteins tes om kunskap har alltid varit en för mig viktig och lärofylld tes men tyvärr är insikten om dess innehåll alltför begränsat bland vår befolkning. Enligt mitt tycke så har denna insikt också blivit allt mer begränsad med åren. Vårt samhälles utveckling i en alltmer egoistisk riktning har varit en tydlig och succesiv upplevelse under mitt liv. En värld där jaget, pengar, karriär och status succesivt blivit allt mer viktiga och styrande för vårt agerande och där man alltför ofta helt glömmer att prioritera och totalt negligerar det som är det viktigaste av allt i våra liv….nämligen det verkliga Livet! Att kunna påverka och förbättra har alltid varit en del av mitt liv och därför kom denna bok till. Efter att jag dessutom på ålderns höst har berikats med fyra underbara ”Livets efterrätter” så kan boken förhoppningsvis, av flera skäl, kunna bli en viktig lärobok även i dessa älsklingars framtida liv.

Hur kom boken till?

Steg för steg genom åren berikades jag med många erfarenheter, positiva och negativa. Jag fick också steg för steg en tanke att det möjligen skulle kunna vara en god tanke att dela med sig av sina erfarenheter och därmed sin kunskap till andra och att därigenom kanske på något sätt kunna påverka samhället i en, enligt mitt tycke, positiv riktning. Jag har därför löpande genom åren noterat upplevelser och händelser som jag själv uppfattade som berikande i både positiv och negativ mening. Ett kanske lite udda beteende men bra om det kan komma till någon nytta.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Grundtanken, och mycket av bokens innehåll, var klart när jag började skriva, och är relaterat till noterade egna upplevelser. Självklart har saker hänt under skrivprocessen som påverkat mig under skrivandet och som blivit nya upplevelser och erfarenheter och därmed kunskap.

Skriver du på något nytt nu?

Inga nya böcker ännu men manus för en ny VIP- show är ständigt på gång.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Om man får en känsla av att man har något av värde att dela med sig av till andra, då kan det vara bra att dokumentera detta i en bok

Varför ska man läsa din bok?

Om man vill få råd och rön från erfarenheter och kunskap ur det verkliga livet och som kanske kan påverka ens egna livsbeslut i positiv riktning, ja då ska man läsa min bok och därmed få möjlighet och hjälp att förflytta sig ut ur ”Skuggan av Verkligheten”

Vad gör du när du inte skriver?

Lever ett härligt pensionärsliv. Tillbringar mycket underbar tid tillsammans med min familj, goda vänner och inte minst tillsammans med mina ”Livets efterrätter”. Delaktig i några styrelser, träffansvarig för en samtalsgrupp i Handelskammarens regi samt resor och showande är också en viktig ingrediens i mitt vardagsliv.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Mina barn och barnbarn…….och alla andra som inte vill/ska leva sitt liv ”I Skuggan av Verkligheten”