Berätta om din bok!

Den handlar om hur det varit för mig att leva med en psykisk sjukdom som debuterade när jag var tonåring och som inte fick rätt behandling förrän 25 år senare, då jag fick diagnosen Bipolär sjukdom typ 2. Alla som någon gång varit deprimerade eller haft ångest kommer att kunna känna igen sig. De som inte har haft samma erfarenheter kommer förhoppningsvis få större kunskap och förståelse och därmed bli ett bättre stöd till dem som är drabbade av psykisk ohälsa generellt och bipolär sjukdom i synnerhet. Boken är även en berättelse om relationer. Familjerelationer, vänskapsrelationer och kärleksrelationer.

 

Det är en bok som behandlar något svårt men som jag tror ger hopp till den som läser. I slutet av boken har jag med några tips till den som är drabbad och till anhöriga. Dessa tips grundar jag i den kunskap jag har som psykolog samt mina personliga erfarenheter. Mitt dubbla perspektiv som psykolog och patient tror jag tillför något nytt till denna typ av litteratur.

 

Hur kom boken till? 

Jag har föreläst i flera år, framförallt för gymnasielever, om min historia och under den tiden har lusten att skriva växt. Jag ville fördjupa min föreläsning och sprida det jag har att berätta till fler personer.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? 

Jag hade en idé men det mesta kom i samband med att jag satte mig och skrev.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? 

Jag har bara velat skriva den här boken hittills, så jag vet inte vad som inspirerar mig. Jag hade en historia att berätta, den bara fanns där.

 

Skriver du på något nytt nu? 

Nej, men jag har fått lite nya idéer på sistone

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ha gärna någon som du bollar din text med under processens gång. Det hade jag och det var otroligt värdefullt för mig.

 

Varför ska man läsa din bok? 

Jag tror att man får en större förståelse av hur det kan kännas inifrån när man är deprimerad eller har ångest. Och jag tror också att det är en bok som inger hopp, som får en att tro på att det finns hjälp att få och att det kan bli bättre. När man är deprimerad har man ofta svårt att läsa. Jag hoppas att den här boken kan vara lätt att ta till sig då och att den till och med kan bli en tröst i svåra stunder.

 

Vad gör du när du inte skriver? 

Jag jobbar som psykolog, är med min familj och mina vänner.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Personer som själva mår dåligt, deras anhöriga samt vårdpersonal. Jag hoppas att unga personer läser boken och känner att den blir en tröst och hjälp.