Lisbet Duvringe och Mike Florette, författare till Psykopater i arbetslivet, intervjuas i P4 Stockholm. De berättar om sin bok och hur psykopater och psykopatiskt beteende på jobbet idag är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

"Psykopaten har bara ett mål - att nå dit den själv vill. Först börjar de med att manipulera, sen börjar de hota, och sen tar de till våld." - Lisbeth Duvringe