Berätta om din bok!

Den är en diktsamling i rätt traditionell mening. Inga foton, enbart textsidor. Varje poem är en bild, men min bild kan aldrig helt bli läsarens bild. Vi är som individer en följd av livsbetingelser och erfarenheter. Mina bilder är ibland konkreta, enkla att igenkänna. Andra så är mera fragmentariska, svävande mellan dröm och en medveten vakenhet.

 Hur kom boken till?

Materialet kom till mig, upplever jag det som. Jag är en andligt mottaglig person och fick till mig en icke-verbal kreativ kraft som jag kunde ”avkoda”, klä i ord och så växte manuskriptet så småningom fram.

 Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Den växte fram under skrivprocessen. Jag tolkade min roll litet som ett slags kreativ sekreterare åt den kraft jag talade om i mitt förra svar.

 Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag tycker att det är spännande! Jag har en bekännande kristen tro, så inspirationen kommer ytterst genom den helige Ande. Vår egen kärlek kommer av att Gud älskar oss först, vår kärlek är en reflektion av Hans oskapade ljus. I min bok är vissa dikter intryck utifrån som talat till mitt inre, medan andra har kommit inifrån och liksom trängt sig fram för att göra sig hörda. Eller kanske lästa.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har funderingar, men de har inte kommit längre än så.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Rådet är att läsa mycket. Inte nödvändigtvis i samma genre som Du själv tänker skriva, men alla uttryck blir så mycket grundare hos en person som sällan läser.

Varför ska man läsa din bok?

Ska och ska, haha. För mig är ett poem tanke och känsla. Bilder om man så vill, till att se horisonten, se den mänskliga friheten.

 Vad gör du när du inte skriver?

Läser, lyssnar till skön musik, promenerar, tänker, äter, diskar och sover.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är öppna i sinnet och längtar efter andrum. Jag tror den talar till en person som attraheras av långsam läsning, begrundan och andakt.

 

Lars G. Gustafsson

2020-05-26