Berätta om din bok!

Mäns vänskapsrelationer är satta under press. Social kompetens är viktigt och där hänger vi män inte med, vi har inte samma talang som kvinnor att bygga nätverk och upprätthålla sociala relationer, menar många. Samtidigt finns en stor och outnyttjad potential i nära vänskapsrelationer mellan män. Boken innehåller 12 intervjuer med män om manlig vänskap. Vi möter bl.a. jägaren, fotbollsproffset, skådespelare och företagaren. Läsaren får följa med på en resa genom den manliga vänskapens historia och mina egna upplevelser av vänskap.

Hur kom boken till?

Allt började med en plötslig hjärtoperation. Efter uppvaknandet möts jag av en oväntad omsorg från mina manliga vänner. Det väckte min nyfikenhet på hur män har det med sina vänskapsrelationer.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Min sjukdom vände upp och ned på bilden av mina egna vänskapsrelationer. Det väckte en lust att utforska något som alltid känts självklart och som funnits där som vattnet i kranen. Det var utgångspunkten och utifrån den har berättelsen växt fram.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Ofta är det nyfikenhet och lusten att undersöka. Och glädjen att hitta formuleringar som håller. Eftersom jag jobbat med journalistik en stor del av mitt yrkesliv är det samma drivkrafter som driver mitt skrivande: att ta reda på hur det förhåller sig, sammanfatta och formulera en bra berättelse. En skillnad är att jag kan ta ut svängarna mer i mitt eget skrivande.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu, en jubileumsbok om en skola i Göteborg.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Försök hitta rutiner och fasta tider. Tänk på att berättelsen är viktigast, inte att du får med allt du vill. I den bästa av världar har du någon som kan fungera som bollplank och kontinuerligt läser dina texter, som en redaktör ungefär. Det sätter press på dig och rensar bort onödiga ord och utvikningar. Tänk också på rytmen i texten. Det skall svänga som musik. Läs gärna högt för dig själv.

Varför ska man läsa din bok?

För att vänskap blir allt viktigare, inte minst för oss män. Släktbanden tunnas ut. Äktenskap och samboskap slutar inte sällan med separationer, men vänskap varar ofta över många år. Din bäste vän är inte vem som helst men de flesta av oss funderar sällan över hur man vårdar en vänskap och vad den betyder.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag befinner mig mellan arbetslivet och pension och har därför mer tid till mina egna intressen. Därför blev boken klar nu. Jag har sysslat med journalistik och fortsätter att frilansa. Men nu finns mer tid för vännerna och min familj.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Sådana som är uppriktigt intresserade av sina vänskapsrelationer. Det som överraskat mig är hur många kvinnor som hör av sig efter att ha läst boken. ”Den skall jag ge till min man”, säger en del. Eller till sonen. Det finns ett uppdämt behov av att prata om vänskap. Jag hoppas att boken kan inspirera till fler sådana samtal.