Berätta om er bok!

MÖRKRETS GUD är en förhistorisk spännande roman om den högtstående civilisation som förgick vår.Det är en fortsättning på vår tidigare utgivna bok: " Blå Gudinnan - moderkultur i Europa", som är en varm och gripande roman om livet för 14 000 år sedan.  Mörkrets gud väcktes till liv av människornas girighet. Lemurien och Atlantis, som sedan länge levt i frid med varandra, startade krig och stridigheter i alla sina kolonier och nya bosättningar. Det patriarkaliska Atlantis ville bli världsherrar över Lemuriens matriarkat. För 12 500 år sedan såg vår planet annorlunda ut geografiskt, men människornas ondska var densamma som i nutiden. MÖRKRETS GUD beskriver den tidens människor och vad som hände när ondskan tog makten över förnuftet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Den här boken är nummer tre i en serie av fem. Alla böckerna har känts som ett uppdrag.  Både början och slutet var givet och kom till Helena i drömmar och under meditation. Resten har växt fram genom många telefonsamtal och träffar.Vi har ofta upplevt att historien har haft ett eget liv. Det är ett gemensamt arbete där Helena skriver och Pia gör research och kringarbeten. Vi bor 25 mil från varandra men har en väl fungerande uppdelning av skrivprocessen.

Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?

Varje dag ger nya insikter/kunskaper. Vi upplever hur världens historia genom nya upptäckter ständigt måste skrivas om. Den historia som lärs ut vid våra skolor och universitet är ofta reglerad inom vissa givna ramar. Vår historia bygger på våra regenter och den övre klassens liv och leverne.Den historia som undervisas är tillrättalagd så att den passar kungarna och andra stridsherrar. Vi vill med våra berättelser visa hur människorna levde i vardagen. Jordklotets geografi såg mycket annorlunda ut vid tiden för våra berättelser. Vi tycker det är viktigt att påvisa att även jordens landområden är i ständig förändring.

Det är oerhört stimulerande och fantastiskt att uppleva hur böckerna växer fram. Vi tycker att det är en oerhört kreativ och spännande process. All den positiva kritik vi fått ger oss en känsla av att vårt arbete är viktigt. Vi är mycket tacksamma för den och tar också tacksamt emot kritik som gör att vi kan förbättra vårt arbete.

Hur reagerade er omgivning på ert författarskap?

Mycket positivt. De flesta säger sig vänta med spänning på vår nästa bok.

Skriver ni på något nytt nu?

Det är två böcker kvar att skriva i den här serien. Båda är på gång. En av dessa är en direkt fortsättning på MÖRKRETS GUD och har arbetsnamnet ”Glappet” och utkommer våren 2014. Den handlar om tiden vid och efter katastrofen för 12 500 år sedan, då hela den dåvarande civilisationen utplånades och de överlevande människorna fick börja om på nytt.

Boken efter denna utspelas i nutid och handlar om hur människorna vaknar upp till att förstå vad som pågår bakom kulisserna i samhället. Den utkommer på hösten 2014.

Har ni tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Känner du att det pockar på så starkt att det inte går att slå undan - tag då pennan eller sätt dig vid tangentbordet och låt inspirationen leda dig! Sedan gäller det att inte vackla i tron på att det som du skriver är värdefullt. En bra regel är att skriva minst en sida per dag.

Varför ska man läsa er bok?

Många civilisationer har levt på Jorden, vår är bara den senaste. Vår tidigare historia har hållits väl dold, fastän så många lämningar av den finns kvar. Det är hög tid att skriva om historien och släppa fram de civilisationer som fanns före vår tid och se vad de kan lära oss.  När den förra utplånades var läget mycket likt det som idag råder på Jorden. Vi befinner oss nu i en liknade situation. Med ett större perspektiv kan möjligheter fortfarande finnas att påverka vår civilisations framtid.

Vad gör ni när du inte skriver?

Lever och är närvarande.

Vilka vill ni helst ska läsa er bok?

Alla som har börjat fundera, känna, lyssna och SE. Alla som håller på att vakna och är öppna och nyfikna.  Vilket vi önskar vore detsamma som ALLA människor!

Köp boken här!