Berätta om din bok! Vad handlar den om? Vad vill den förmedla?

Första utgivningen i Sagoserien om Grynet och hennes vänner handlar om ”oro, ängslan, rädsla och ont i magen”, med exempel om separationsängslan, som är ett naturligt och vanligt uttryck av 6- respektive 9-årskrisen hos barn och är därför en hjälp för barn och föräldrar att lära sig mer om hur oro och rädsla fungerar. Själva sagan handlar om Grynet, som är väldigt rädd att Mamma Groda ska försvinna, bli kidnappad, drunkna eller kanske rentav dö. Hon tänker mycket på om Mamma Groda kan bli tagen av Gammelhäxan som djuren i Kronbergens dalar tror bor i skogsmyren. Grynet får ont i magen och hon slutar att göra de saker hon egentligen tycker är kul. Men hon vill egentligen busa, leka och hoppa runt som innan. För att må bättre och kunna ha kul igen kommer hon att ta hjälp av både Mamma Groda och också det Magiskt Talande Trädet, som har dansande älvor runt om sig. Grynet och Mamma Groda går även på upptäckarfärd: finns det någon Gammelhäxa där djupt inne i skogsmyren?

Medan barnet får tillgång till en sagoberättelse som är en fin balansgång mellan pedagogik och saga, får den vuxne ett kompendium om det psykologiska temat, som används parallellt med sagoberättelsen, i första utgivningen alltså om oro, ängslan och rädsla. För en behandlare finns ett fördjupat kompendium med sagans psykologiska metodik som kan stödja familjearbetet vidare. Vi kan på så vis använda materialet i en familj som behöver utökat psykologiskt stöd, men också som ett självbärande material för förälder och barn, man skulle kunna kalla det den första självhjälpslitteraturen för barn.

Materialet är ett sätt att hjälpa förälder tillbaka till sitt barn, att våga möta barnets tankar och
uttryck, även om det kan vara jobbigt. Materialet ska också verka för att ge en lättillgänglig psykologisk kunskap för förälder eller personal, så att vi inte alarmerar för psykiatriska tillstånd när det egentligen kan vara något som hör livet till. Samtidigt som det ger ett
relationsbyggande samtalsunderlag, ges en lustfylld läsupplevelse för barnet.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Sagoserien påbörjades för mer än 10 år sedan och under min föräldraledighet för ca 1,5 år sedan tog jag fram sagorna som låg i byrålådan och med kollegialt och familjärt stöd vidareutvecklade jag dem utifrån det psykologiska temat som sagan redan bar. Min drivkraft var, och är, att fylla luckan som finns. När jag arbetade som psykolog inom barnpsykiatrin upplevde jag att föräldrar önskade stöd i samtalet med barnet, men det fanns inte något bra samtalsmaterial att använda för barn som är yngre än 12 år. Barn under 12 år har inte en hjärna som är mogen för ett terapeutiskt samtal, eftersom det kräver abstraktion och reflektion. Yngre barn tänker mer i konkreta banor och behöver därför till exempel ett textmaterial där de kan identifiera och relatera till sagokaraktärer för att kunna öppna upp till samtal. Genom Grynet, Mamma Groda och Pinnens ögon blir sagorna ett sätt där barnet kan möta de livsproblem som vi alla ställs inför i våra liv och också se och skapa hopp om lösningar på problemen. Kompendiet för den vuxna ska verka för trygghet, kunskap och vägledning att närma sig barnets uttryck. Barn behöver den vuxna för att skapa sammanhang för vad de läst och öka förståelsen av det som vi möter i livet.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har skrivit i perioder sedan jag var 13 år. Det har funnits en kreativitet som vaknar till liv i perioder av livet och det liksom sköter sig själv. Det är inget jag beställer in. Jag brukar säga till mina vänner att ”det drabbar mig”. Det är bara att följa med i det kreativa flödet när det lever, natt som dag. Jag inspireras av lugn och natur och kommer nära mig själv i en sådan miljö, liksom att sitta för mig själv på ett café och blicka ut över gatan och det som händer där ute. Eftersom mitt yrke är psykolog möter jag många berättelser varje dag som säkert letar sig in i materialet på sitt sätt och jag önskar att många får hjälp av vad jag skriver.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De trodde starkt på mig redan från start. Min svensklärare sade till mig när jag var 13 år att jag en dag kommer att ge ut litteratur, men att jag behövde livet med mig. Och han hade rätt. Jag har både från kollegor, vänner och familj alltid hört att jag har ordets gåva. Om sagorna har jag hört väldigt gott både från de jag känner och inte känner ”jag skriver på ett gammaldags vis”, ”man kommer nära” ,”det är som att stiga in i en fantasivärld”, ”barnen sover med sagan under kudden” eller ”oj, vad jag lärde mig mycket som jag inte visste förut”.
Varför ska man läsa just din bok?

Jag har fått från recensenter att det är en lustfylld läsning samtidigt som det är ett samtalsunderlag med barnet där vi lär oss mycket om livet. Det är vad jag också tror. Jag har fått veta att många barn frågar sina föräldrar ”Mamma, finns Gammelhäxan?”, d v s sagan väcker något och skapar också spänning och fantasi. Det är så det ska vara. Kunskapsbyggande och en hjälp på vägen för både barn och vuxen, samtidigt som det ur barnets ögon kommer upplevas som en sagoberättelse. Sagan är värdefull för barn, den stödjer bearbetning inom oss.
Vad gör du när du inte skriver?

Jag är med min familj och vänner, tycker om matlagning, natur, att resa och att umgås.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag skulle önska att alla, vuxna som barn, tar del av sagorna för att idag behöver vi lära oss mer om att livet kan vara svårt och jobbigt ibland men att det går att lösa. Vi lever i ett samhälle där mycket ska vara vackert och bildskönt, det kan ge en idealiserad bild av livet. Därför tror jag att det är extra viktigt och betydelsefullt att vi från tidig ålder lär oss att möta och samtala också om svårigheter, så att vi kan ta hjälp och våga dela vår inre berättelse, eftersom det är vad barnet lär sig under högläsning. Det spontana samtal som uppstår mellan vuxen och barn brukar kallas den personliga närvarons magi. Det kallas så för att det är i samspelet mellan vuxen och barn som den språkliga, emotionella och kognitiva utvecklingen tar vid.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver och skriver. Det är jag! Det kommer att komma flera sagor i serien om Grynet och hennes vänner och just nu skriver jag på den sjunde och finlirar. Även annat material ligger på skrivbordet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga lita på din egen unika kreativitet. Tänk inte så mycket.

Är det något annat du vill tillägga?

Jag får väl passa på att uppmana alla – vuxna som barn – läs mycket böcker! Det är väldigt utvecklande, rent generellt.