Berätta om din bok!

– Min bok handlar om närvaro. Närvaron för oss till nuets rum ett rum med den livskraft som bara det närvarande nuet bär, en slags närvarons magi, en födelseplats för det som kan ge hoppet liv. Kroppens är en fantastisk ledsagare till detta rum.
I boken delar jag mina erfarenheter utifrån att som församlings- och fängelsepräst arbetat med helande rörelse och läkande dans, terapeutisk yoga, meditation och restorativt skrivande som själavård. Min förhoppning med boken är att visa på hur kroppsnärvaro och kroppsburen själavård kan öppna upp för en fördjupad förståelse av oss själva som kan vara meningsbärande.
Boken är indelad i tre huvuddelar. Den första är inriktad mot andning och livskraft, med fokus på andningen och andetaget. Bokens andra del handlar om kroppens visdom och berör kroppen och kroppsnärvaro på ett djupare plan. Till varje kapitel i bokens första och andra del finns en närvaroövning. Den tredje delen av boken ger konkreta metodförslag på hur läsaren kan utforma en stunds närvaro regelbundet i sin vardag.

Hur kom boken till?

– Alla år av möten med människor som präst och själavårdare, i livets olika skeden, har påverkat och format mig. I arbetet med helande rörelse och läkande dans, terapeutisk yoga, meditation och restorativt skrivande har insikten om kroppsnärvaro som en väg till läkande, helande och andlighet, djupnat inom mig. Denna bok är ett försök att visa på hur detta arbete kan ta gestalt, utifrån mina erfarenheter.
Jag ville skriva en bok som var enkel för läsaren att ta till sig, med praktiska övningar att använda i vardagen och möjlighet till reflexion och egen fördjupning. Boken riktar sig till alla som söker, anar eller upplevt närvarons magi och dess läkande, helande kraft.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

– Boken växte fram under skrivprocessen. Jag kan likna arbetet med bokens inledningsskede nästan vid sångremsorna i programmet ”Så ska det låta”. Det var som om jag bildligt drog ut en remsa som innehöll en mening. Jag satte mig ner och skrev ned det som kom till mig utifrån meningen och helt plötsligt började ett manus växa fram. Med tiden kom meningarna oftare och de blev till ett upplägg som jag bit för bit fyllde med innehåll.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

– Möten med människor inspirerar och jag läser mycket. Jag skriver gärna ner egna reflexioner och tankar för egen del och även känslodagbok i samband med mina yogapass, meditationer eller helande rörelse och läkande dans. Just boken Närvarons magi har växt inom mig under arbetet med kroppsburen själavård och nu pockade den på uppmärksamhet och ”ville ut”.

Skriver du på något nytt nu?

– Ja, jag skriver på en bok om Hildegard av Bingen som legat och grott till sig länge. Hon var en nunna som levde på 1100-talet, som skrev böcker av olika slag både inom medicin och teologi, förvissad om att kropp, själ och ande utgör en helhet. Jag brukar kalla henne ”vår första holistiska coach”.
Jag är också snart klar med två metodmaterial kring kroppsburen själavård i praktiken. Det ena materialet har fokus på andning och meditation och det andra helande rörelse och läkande dans. De är tänkta som handledning för den som själv vill använda sig av boken ”Närvarons magi” i sitt arbete och innehåller vardera åtta upplägg.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

– Ett bra sätt som funkar för mig är att avsätt tid för skrivande, regelbundet och att flödesskriva i ett första skede och inte fastna i det språkliga. Redigera text kan du göra senare. Jag låter heller ingen läsa i ett första skede för att inte störa den kreativa processen. När väl all text är på plats väljer jag ut några få som får läsa utifrån olika ingångar.

Varför ska man läsa din bok?

– Boken, som är hämtad från egna erfarenheter av att arbeta med kroppsburen själavård, vill visa hur kroppsnärvaro och kroppsburen själavård kan vara en väg till ökad självinsikt och andlig fördjupning. Man behöver inte ha en viss konfessionell tro för att läsa boken, men vara öppen för närvarons magi.
Läsaren ges möjlighet att komma i djupare kontakt med sig själv och utforska vad som rör sig i det inre. Bokens tankar, närvaroövningar, meditationer, rörelse- och skrivövningar ger verktyg i vardagen för att öva upp förmågan till större närvaro och mottagande av det som är i stunden. Boken ger läsaren möjlighet att reflektera kring kroppen och känslorna, och kroppsburen själavård vid olika trauman och känslor av sorg, skuld och skam.

Vad gör du när du inte skriver?

– I mitt yrkesverksamma liv arbetar jag som präst i Svenska kyrkan men jag är också utbildad inom dansterapins grunder och legitimerad yogaterapeut. Det är en ovanlig kombination som också gjort att en del kallar mig ”den dansande yogaprästen”. Men det är också kunskaper som jag kunnat använda mig av och utveckla i mitt arbete som själavårdare och präst i det jag kallar kroppsburen själavård.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

– Många företag arbetar idag med hållbarhetsutveckling, med fokus på den yttre miljön. Den här boken har sitt fokus på den inre miljön. Att lyssna inåt, andas och vara närvarande i kroppen är läkande och helande och rentav livsnödvändigt för vårt välbefinnande och för att vi ska ”hålla” som människor. Den här boken är skriven för var och en som vill arbeta med den inre miljön och dess hållbarhetsutveckling!