Hur kom boken till?

Jag har sedan några år tillbaka skrivit poesi, kanske mest för min egen skull. Har alltid upplevt skrivande som något mycket läkande. Jag har skrivit extra mycket under de perioder jag gjort ett inre arbete då mitt behov av att uttrycka mig varit som störst. Jag tror vi alla bär på sår och trauman i någon mån. Oftast ses det inre mörkret som något negativt och läskigt, men i arbetet med mig själv har jag upptäckt att mina skuggsidor har något viktigt att berätta. Verken reflekterar känslor, tankar och insikter som kommit till mig under vad man skulle kunna kalla denna ”själsliga resan”.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Min skrivarprocess har varit väldigt fri och lustfylld. Jag har aldrig pressat mig att producera och i takt med att fler verk tog form väcktes ideén till en poesisamling fram.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Livet. Både det lilla och det stora även om de stora eviga frågorna som ”vad är meningen med mitt liv”, ”vad händer efter döden” och ”finns det en kraft större än oss själva” varit min underliggande drivkraft. I övrigt kan olika sinnesintryck inspirera mig mycket. Som en färg, ett ljud, en smak eller en känsloton. Möten med människor, att spegla och bli speglad finner jag också djupt inspirerande.

 

Skriver du på något nytt nu?

Eftersom jag verkar inom olika uttrycksformer så fokuserar jag för tillfället på ett fotoprojekt. Men det ska sägas att jag skriver mer eller mindre varje dag, men för stunden skriver jag inte utifrån ett visst projekt eller form.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga tro på att din röst är värd att höras. Skriv för att du vill, inte för att du måste, dvs. låt ditt hjärta och intuition leda mer än ditt huvud. Fråga andra som gett ut egen bok hur de gått tillväga. Jag gjorde research kring olika utgivningsalternativ och landade hos Vulkan då det var viktigt för mig att äga rättigheterna från dag ett. Mitt sista råd handlar om flow. När du har flow: skriv. När du inte har flow: skriv. Oftast kan flowet ta fart när vi väl börjar skriva. Ha alltid en liten anteckningsbok eller noteringar i telefonen så du snabbt kan skriva ner en tanke eller känsla när den dyker upp. De bästa idéerna kommer för mig oftast i meditation eller när jag minst anar det.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att man vill. Jag tror att om man vill läsa boken så har den något att ge, men jag är också fullt medveten om att den typ av poesi jag skriver är rätt smal. Men om man gillar poesi och har upptäckt att man är på en spirituell resa tror jag det finns en hel del igenkänning, tröst och insikt att hämta.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Utöver poesi så sysselsätter jag mig med musik, foto och måleri på fritiden. Jag älskar att uttrycka mig och har med åren insett att det är livsviktigt för mig, i alla fall om jag inte vill dö själsligt. Yrkesmässigt så jobbar jag med digital marknadsföring och intresserar mig mycket för neurokommunikation. Jag lägger också en hel del tid på självläkningsarbete som exempelvis innebär att jag gärna vistas i naturen, mediterar på daglig bas, yogar och dansar. Jag engagerar mig också i frågan om hur vi kan skapa en hållbar och mänsklig värld. Mänskliga möten är också något jag prioriterar som jag tycker är djupt berikande.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Svår fråga, är ödmjukt tacksam för varenda en som vill läsa min bok. Men du som funderar på de stora frågorna i livet, som kanske inte haft en helt lätt uppväxt och bär på trauman och själsliga sår och inte alltid känner dig helt hemma i denna värld kan nog uppskatta den extra mycket.