Berätta om din bok!

Det börjar dra ihop sig till val i USA, och det är med Peter Harrysons ord, olidligt spännande. Den sittande presidenten Donald Trump möter en ihärdig och erfaren politiker i form av Joe Biden. Den ekonomiska utvecklingen i landet talar för att utmanaren bör kunna vinna, men mycket kan hända på två månader, både vad gäller ekonomi, smittspridningen, och de olika demonstrationerna angående hanteringen av pandemin och polisvåld i landet. Jag har skrivit en bok som utgår ifrån demokraten Joe Biden. Detta har jag velat göra eftersom jag tycker att han är en intressant gestalt, en sympatisk person och duktig politiker. Han har varit med om en hel del i sitt liv och i sin politiska karriär. Det är värt att ta en titt på hans liv och gärning, hans karriär och hans politiska program för den kommande mandatperioden med vilket han, tillsammans med Kamala Harris, hoppas vinna valet.

Hur kom boken till?

Jag tyckte att en bok om Biden på svenska behövdes och var inspirerad av Hans Bergströms bok om John McCain och Erik Åsards bok om Hillary Clinton.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade en tanke om att jag ville beskriva Bidens liv och gärning men också den politiska utvecklingen i USA under hans levnadsår. Detta ville jag väva in i mina observationer om den nutida situationen och utvecklingen i USA. Jag ville också jämföra Bidens utgångsläge med Hillary Clintons i kampanjen för fyra år sedan. Biden möter en oerhört skicklig kampanjpolitiker i Donald Trump.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag tycker om att läsa klassiska romaner. Just nu läser jag Krig och fred. Läsandet inspirerar mig att skriva. Jag skriver, tror jag, för att sammanfatta mina intryck och beskriva för mig själv vad det är jag tänker om det som händer. Sedan tar jag andra till hjälp för att särskilja vad som är intressant också för andra och vad som bara är intressant för mig.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver om USA-valet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Etablera först vilka kapitel du ska ha med i din bok. Om du skriver en faktabok kan du sortera in din research under kapitelindelningarna. Så bearbetar du texten och smyckar ut med de associationer som dyker upp under arbetet. Det var författaren Stig Larsson som berättade att han kom på titlarna till sina kapitel och sedan skriver nästan kapitlen sig själva, han följer med vad han själv skriver, han är både kusk och häst. Han skriver ju skönlitterärt men jag brukar också tänka att tankestolparnas mellanrum fyller i sig själva när jag kommer igång att skriva.

Varför ska man läsa din bok?

För att lära sig mer om Biden och USA:s politiska andra hälft av 1900-talet.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar som tjänsteman och studerar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som är intresserade av USA.