Personlighetspsykologin är ett mindre ämne i vårt land, och på svenska finns det lite litteratur och få läroböcker om detta. Däremot är personlighetspsykologin betydligt större i USA, där studiet av personligheten är en del av den allmänna psykologin.

Det saknas en övergripande eller förklarande teori om personligheten. Därför har det genom åren uppstått flera olika beskrivande teorier om personligheten. Genetiken har en stark ställning i personlighetsforskningen. Boken vill visa på att det kanske kan finnas ett annat sätt att se på personligheten.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade en idé som jag har burit med mig i flera år. För fem år sedan bestämde jag mig för att skriva en bok. Jag började med en litteraturöversikt för att läsa in mig på ämnet. Boken växte fram efterhand som jag betade av den ena fackboken efter den andra. Jag måste medge att det var en hel del ny kunskap för mig. Först efter ett par år visst jag var boken till slut skulle landa.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skrivandet är ett bra sätt att fördjupa sig i något ämne som man är intresserad av. Det är berikande att göra research och skriva ihop det till en helhet. Pusselbitarna liksom faller på plats.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Det har inte varit någon större reaktion, eftersom det var ganska väntat.

Skriver du på något nytt nu?

Jag kommer säkert att skriva mer i detta ämne. För närvarande gör jag research till en bok som kommer att handla om mat och hälsa.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Har du något som du vill dela med dig till andra, så är det bara att sätta igång. Mitt arbete med boken har varit mycket inspirerande och lärorikt. Skrivprocessen har varit som en vän, som man har med sig hela tiden under arbetets gång. Kreativitet är stimulerande.

Vilka vill du ska läsa din bok? (Varför ska man läsa din bok?)

Alla som är intresserad av hur den fungerar i samspel med andra människor. Min förhoppning är att den som läser boken ska bli inspirerad av att läsa vidare i ämnet och vilja veta mer om sin egen personlighet och därav bättre förstå sina egna handlingar i livet.

Vad gör du när du inte skriver?

Snart blivande pensionär, med yrkesbakgrund som lärare och forskningsbibliotekarie, ser jag framemot att få mera tid åt att läsa, skriva, tänka, vandra, umgås och påta i min trädgård med prunkande perenna rabatter, fruktlund och lusthus.