psykologi

  1. En liten bok till mamma/pappa från mig av Sten Höglind

    En liten bok till mamma/pappa från mig av Sten Höglind

    Berätta om din bok! "En liten bok till mamma/pappa från mig" är en bok med små och stora tankar och funderingar från ett barn till sin förälder. Här bjuds du som förälder in i barnets inre värld. Hur kom boken till? Boken har kommit till under en längre tid och genom den resa jag själv gjort i att möta barnet... läs mer
  2. Personlighet och individuella skillnader av Elisabeth Salomonsson

    Personlighet och individuella skillnader av Elisabeth Salomonsson

    Personlighetspsykologin är ett mindre ämne i vårt land, och på svenska finns det lite litteratur och få läroböcker om detta. Däremot är personlighetspsykologin betydligt större i USA, där studiet av personligheten är en del av den allmänna psykologin. Det saknas en övergripande eller förklarande teori om personligheten. Därför har det genom åren uppstått flera olika beskrivande teorier om personligheten. Genetiken... läs mer

2 objekt