Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det började som en idé som senare mognade till en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Orättvisor i världen och det okända i samhället.

Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver om den haltande svenska sjukvården och skolan bland många andra intressanta bokprojekt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Följ inte mainstream, var dig själv!

Varför ska man läsa din bok?
Boken vill stimulera debatten samt ge nya infallsvinklar för de oinvigda. Media snedvrider och manipulerar vår verklighetsuppfattning. Det är därför viktigt att vi är än mer uppmärksamma och inte låter oss drivas med i medias manipulativa värld. Det behövs således en bok som talar om att vi måste tänka kritiskt och använda vårt sunda förnuft!

Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar som lärare samt umgås med familjen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
I bokens värld finns inga begränsningar!