Anders Bredhe: “Caesar statsman eller tyrann?”

Jag måste erkänna att min första tanke när jag fick boken i min hand var: behöver världen ännu en biografi över Ceasar? 1961 som nioåring läste jag en ungdomsvariant av en Ceasar-

biografi och det har blivit några efter det. Faktum är dock att efter att ha läst boken har min skepticism övergått i ett icke föraktligt mått av entusiasm. Boken är något av ett storverk när det gäller både noggrannhet och klarhet. På 550 sidor hittade jag bara ett enda faktafel, på sid 198. Jag kan inte säga att jag alltid håller med A.B. i alla hans slutsatser och hypoteser, men det är ju upp till varje läsares uppfattning. Sammanfattningsvis är jag dock i stort sett överens med hans sätt att tolka händelserna som utspelas i de luckor som uppkommer p.g.a. brister i källmaterialet.

Vad innehåller då boken? Självklart en berättelse om Caesars liv så långt källorna räcker, men även en mycket bra bild av den politiska utvecklingen i den sena republiken samt också en bra sammanfattning av de historiska källorna och deras författare. Det är som alla som sett serien Rome ett mycket spännande narrativ över en av historiens mest dynamiska perioder.

Är då boken lättläst? Ja relativt lättläst. Den är ett populärvetenskapligt verk men med hög akademisk svansföring varför den av den icke insatte kanske ibland kan verka lite torr. Med tanke på källornas beskaffenhet (och ja, jag har läst dem, t.o.m Ciceros samlade brev) är det inte lätt att få till flyt i berättelsen. Trots det anser jag att A.B. lyckas riktigt bra med att göra det enkelt för läsaren att få ett sammanhang.

Betyg:

För den historieintresserade Rekommenderas.

För den som är intresserad av Roms historia Rekommenderas starkt.

Till sist några egna tankar:  A.B. har uppenbarligen lagt ner oerhört mycket arbete och tankemöda (sannolikt år) på denna bok. Jag utgår ifrån att han försökt att intressera de stora förlagen för projektet. Att inte något av de etablerade förlagen velat ge ut en så välgjord bok om en av de viktigaste perioderna i mänsklighetens historia är snubblande nära en skandal. Skulle man möjligen kunnat avstå från en av alla deckare eller kokböcker som produceras på löpande band?

Kenneth Wase

Tidigare recensent vid tidskriften ”Militär historia”