Berätta om din bok!

Enklast att säga är att boken skildrar oönskad gränsförskjutning, mot vår vilja eller genom vår okunskap, i nära förbindelse med en person som äger en personlighetsstörning. Hur farligt lätt omtanke och sympati blir något negativt, som gör oss till en del av problemet, och offer för gränslösheten som bekämpas.

Boken är också en vittnesbörd om svårigheten att få hjälp av sjukvård och tillsynsmyndigheter i 2000-talets Sverige.

Hur kom boken till? Var det en färdig idè eller växte den fram underskrivprocessen?

Jag befann mig i ett läge där jag helt förlorat mig själv, och var psykologiskt nedgjord. Med hjälp av korta minnesanteckningar startade kampen för att pussla ihop sambanden och hitta orden som förklarade vad jag genomgått. Det var 12 år sedan. Så det var inte ett direkt val, utan skrivandet påbörjades för att jag skulle fungera i vardagen igen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Drivkraften har från början varit att få berätta min historia, och att genom skrivandet förmedla kunskap och förståelse, som hjälper andra.

Hur reagerade omgivningen på ditt författarskap?

Med nyfikenhet.

Skriver du på något nu?

För närvarande arbetar jag med att färdigställa den andra delen av biografin.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Räkna med ett hårt och tidskrävande arbete. Att skriva är inte att nattetid dricka rödvin och invänta mystisk inspiration, det är bitvis tråkigt och träligt, och kräver samma disciplin som vilket arbete som helst. Nyckeln till framgång är att hitta en bra rutin. Det har jag lärt mig den hårda vägen.

 Varför ska man läsa din bok?

Läsaren får ta del av en berättelse, vars ämnen det talas mycket om i massmedia, men som av förklarliga skäl är svåra att få insikt i. Förhoppningsvis vidgar boken läsarens syn och perspektiv på hur våld i en nära förbindelse kan se ut, och ger ökad förståelse och kunskap kring hur psykisk ohälsa kan manifisteras/påverka omgivningen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Myndigheter som möter psykisk ohälsa i sina yrkesroller, framför allt rättsväsendet och Socialtjänsten. Men också yrkesverksamma personer som advokater, läkare,kuratorer, HR-personal, skolpersonal m.fl. En särskild förhoppning är att människor som drabbats av liknande, och befinner sig i läkningsprocessen  med svårigheten att förstå och sätta ord på sina upplevelser, hittar boken.

Boken skildrar starka scener, och innehåller ämnen avsedda för en mogen publik.