Falafel

  1. Falafel, nytt jobb och gammal kärlek av Veronica Sarge Cech

    Falafel, nytt jobb och gammal kärlek av Veronica Sarge Cech

    Berätta om din bok! Min bok handlar om Emmy som återigen hittar glädjen i livet. Hur kom boken till? Det här var en sådan där historia som skrev sig själv. Jag tänkte mycket på min mormor och på andra som vårdar anhöriga. Om vad jag hade önskat för dem. Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen... läs mer

1 Artikel