Vulkan är ett egenutgivningsföretag som hjälper egenutgivare producera och sälja sina böcker. Detta är något vi har varit sedan vårt bildande och det är heller aldrig något vi har dolt - hos oss kan du som författare välja de tjänster du behöver och ge ut din bok. Du bekostar utgivningen men får i gengäld merparten av intäkterna. Det finns även så kallade hybridförlag, som är ett mellanting mellan traditionella förlag och egenutgivning. Generellt kan man säga att ett hybridförlag står för en jämförelsevis traditionell produktionsmodell, där manuset bearbetas av lektör/redaktör, och där sedan ett större antal böcker trycks.

 

Till skillnad från traditionell utgivning (där förlaget tar alla kostnader) och egenutgivning (där författaren bekostar utgivningen) är hybridmodellen ett mellanting - författaren tar en betydande del av kostnaderna (som ofta är mycket högre än vid vanlig egenutgivning), medan hybridförlaget går in med sin expertis rörande t.ex. marknadsföring och språkbearbetning.

På sistone har vi dock märkt att en hel del oärliga hybridförlag marknadsför sig som traditionella förlag och ger sken av att författaren har blivit “antagen” på ett traditionellt förlag. Men det stämmer inte, och när första glädjen över det positiva besked (antagandet) gått över i misstänksamhet om att det hela bara handlar om att “förlaget” vill tjäna pengar på att låtsas vara ett traditionellt förlag. Ofta tar den här typen av “förlag” väldigt bra betalt för sina tjänster. Vi råder alla att stämma av priser innan eventuellt går vidare. En produktionskostnad på 150 till 200 kr per bok är tyvärr inte ovanligt, något som aldrig går att tjäna tillbaka för författaren.

Traditionell förlagsutgivning fungerar inte på detta sätt. Vid traditionell förlagsutgivning har författaren inga kostnader för sin utgivning, utan får tvärtom enbart inkomster som baseras på försäljningen och till och med i vissa fall ett förskott vid signeringen eller överlämnande av slutmanus.

Vi menar att alla mår bra av transparens - det är inget fel med hybridmodellen som sådan. Får du svar av ett förlag som i sitt första svarsmejl erbjuder dig en hybridutgivning är det helt okej i våra ögon, förutsatt att de är öppna och tydliga vad det faktiskt rör sig om.

Det som dock är djupt cyniskt är att mörka “förlagets” affärsmodell utåt för att försöka attrahera författare som gärna önskar ett traditionellt förlag för sin utgivning. Om ett företag mörkar sin affärsmodell - varför skulle de vara intresserade av att du ska lyckas med din utgivning?

Vi vill påpeka att det även finns ärliga förlag som erbjuder hybridutgivning och som inte hymlar med det. Nedan kan du läsa om två av dem.

Lava och Calidris
Lava och Calidris är två förlag, som ägs av Bookea Vulkan Group AB, som erbjuder både ett sk. traditionellt förlagskontrakt, där förlaget står för alla kostnader och författaren får royalty baserat på försäljningen, samt hybridutgivning för utvalda titlar. Hybridutgivning lämpar sig ofta väl för titlar med engagerade författare som vill erhålla en högre royalty, samt för titlar som har en begränsad kommersiell potential för en traditionell utgivning, men där en hybridutgivning i mindre upplaga kan vara ömsesidigt gynnsam.

Calidris ger främst ut skönlitteratur och Lava är främst inriktat på facklitteratur. Alla manus genomgår samma redaktionella resa och det går inte att köpa sig in på listan.