Vulkan och Lava uttalar sig i Skrivas repotage om egenutgivning

Egenutgivarna möblerar om i bokbranschen enligt Skriva - Vulkan och Lava uttalar sig.

Sverige börjar ta efter bokmarknaden utomlands där egenutgivare är en naturlig del av marknaden. Men i Sverige finns fortfarande ett motstånd från traditionella förlag som anser att egenutgivare inte håller måttet. Bland annat anser Svante Weyler att "de böcker som gets ut av egenutgivare är böcker som vi redan sagt nej till." medan Kristina Svensson, förlagschef på Lava menar att "den stora läsande massan inte/../ bryr sig om vem som har gett ut en bok, snarare vem som har skrivit den.".

Även Peter Norrman, VD på Vulkan och Lava, anser att den är nya tider för författare idag. Man måste vara beredd att kämpa för att ge ut sin bok: "för att lyckas idag måste man ligga i själv, man kan itne bara sticka ett manus i händerna på någon annan, säger Peter. Därför är det också viktigt att det finns egenutgivare som ett komplement till traditionella förlag.

Bonnier är också på väg in i egenutgivarbranschen där tanken är att de ska behålla det traditionella förlagstänket men också erbjuda tjänster där författaren själv får betala.

Vad tycker ni om detta? Håller ni med Weyler om att böcker som är egenutgivna är automatiskt dåliga bara för de refuseras av de traditionella förlagen eller håller ni med Kristina och Peter om att det inte spelar någon roll vem som ger ut boken?