Hur många boksidor blir olika antal ord

Här kan du räkna ut antal ord till sidor

Undrar du hur många boksidor ett visst antal ord är? Denna sida konverterar antalet ord till antalet boksidor. Detta verktyg är användbart när man skriver för att bestämma hur många sidor som du är skyldig att skriva. Antalet sidor ändras beroende på antalet ord, teckensnitt och teckenstorlek. Du kan välja följande typsnitt: Arial, Garamond, Book Antique och Times New Roman.

Antal ord
Sidor
Font
Teckenstorlek
Sidor

Översikten nedan ger en indikation på antalet nödvändiga sidor (baserat på typsnitt: Arial, teckenstorlek: 12, bokformat: A5):

250 ord är 1,1 sidor en sida? 225 ord
300 ord är 1,3 sidor 2 sidor är 450 ord
275 ord är 1,8 sidor 3 sidor är 675 ord
400 ord är 1,8 sidor 4 sidor är 900 ord
500 ord är 2,2 sidor 5 sidor är 1125 ord
600 ord är 2,7 sidor 6 sidor är 1350 ord
750 ord är 3,3 sidor 7 sidor är 1575 ord
100 ord är 4,4 sidor 8 sidor är 1800 ord
1250 ord är 5,6 sidor 10 sidor är 2250 ord
1500 ord är 6,7 sidor 12 sidor är 2700 ord
2000 ord är 8,9 sidor 15 sidor är 3375 ord
2500 ord är 11,1 sidor 20 sidor är 4500 ord
3000 ord är 13,3 sidor 30 sidor är 6750 ord
4000 ord är 17,8 sidor 50 sidor är 11250 ord
5000 ord är 22,2 sidor 100 sidor är 22500 ord