Guide till att göra tryckfärdiga filer

Så här gör du tryckfärdiga filer

Vi på Vulkan erbjuder väldigt bra priser för enbart tryck ifall du insänder tryckfärdiga filer, läs mer om detta och begär offert på vår sida om att trycka böcker. Dock förutsätter detta att filerna är tryckbara och att vi ej behöver gå in och göra ändringar i filerna. För att du enklare ska kunna ta fram filer som är i tryckbart skick har vi nedan sammanställt en guide med saker du behöver tänka på.

Vi har beskrivit kraven såväl för inlagor som för omslag. Om du känner att du ej kommer att kunna leverera tryckfärdiga filer rekommenderar vi istället att du väljer något av våra bokerbjudanden.

Att göra tryckfärdiga inlagor

Filen ska levereras till oss i PDF-format och inlagefilens storlek måste matcha storleken i beställningen. Vid udda format bör du ange formatet i kommentarsfältet till beställningen, så att vi är medvetna om detta redan i samband med order. Inlagefil och omslagsfil ska levereras separat.

Det viktigaste är att typsnitten ska vara inbäddade (embedded). Vi kan inte skicka filer till tryck om inlagan ej har inbäddade typsnitt.

Ifall inlagan innehåller bilder bör dessa ha en upplösning på minst 300 PPI (pixels per inch / pixlar per tum) för att de ska bli bra i tryck. Detta gäller såväl färgbilder som gråskalebilder. Har bilderna lägre upplösning än så kan vi ej garantera att de kommer göra sig bra i tryck, även om de kan se bra ut på din datorskärm.

Om inlagan har utfallande bilder (det vill säga om den har bilder som går ut över kanten eller som ligger nära kanterna) bör inlagan ha 5 mm utfall.

Färgprofilen som ska användas varierar beroende på saker som papperstyp, upplaga, tryckteknik med mera. Fråga din kontaktperson om vilka färgprofiler som är aktuella för just ditt tryck.

Att göra tryckfärdiga omslag

Omslaget ska levereras separat från inlagan i en PDF-fil. Observera att vi behöver få hela omslaget i en PDF-fil och inte framsida/baksida/rygg separat. Vi kan även motta omslag där framsida/baksida/rygg är separerade, men då kommer vi behöva debitera minst en timmes formgivning av omslag för att åtgärda detta till tryckfärdigt skick.

Mjukpärmsomslag ska ha 5 mm utfall runtom. Typsnitt måste vara inbäddade. Färgprofilen som ska användas varierar beroende på saker som papperstyp, upplaga, tryckteknik med mera. Fråga din kontaktperson om vilka färgprofiler som är aktuella för just ditt tryck.

Tänk på att beräkna ryggen korrekt. Du kan använda vår ryggberäknare för detta ändamål ifall du är osäker på bokryggens storlek. Efter lagd beställning kan vi även bistå med omslagsmått/ryggmått för din bok, dock måste alla ändringar genomföras av dig.

Ifall boken ska tryckas i hårdpärmsutförande rekommenderar vi att du ber din kontaktperson om en tryckritning utefter just din specifika boks parametrar.

Vid hårdpärmsböcker brukar även tryckeriet inkomma med synpunkter på filerna efter att de insänts, så var beredd på att ändringar kommer behöva utföras enligt tryckeriets behov/omslagsmallar.

Här kan du beställa tryck av böcker och eller offert.

Observera att denna guide gäller standardfall och att det ändå kan behövas ingrepp i filerna även om de är gjorda enligt ovan, ifall tryckeriet kräver detta. Detta kommer vi i så fall meddela dig om så fort vi får besked om detta, ändringarna måste du genomföra själv alternativt överlåta arbetet till någon av våra formgivare (mot extra betalning).

Observera också att du är ansvarig för tryckfilernas kvalitet och utförande och att eventuella fel som uppstått på grund av felaktigheter i filerna som ej upptäckts innan tryck inte är något som Vulkan kan hållas ansvariga för.

  • Beställ bokerbjudande

  • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

  • Vad tycker andra om Vulkan?