Gör tryckfärdiga filer

Såhär gör du!

Filen ska levereras till Vulkan i PDF-format och inlagefilens storlek måste matcha storleken i beställningen. Vid udda format bör du ange formatet i kommentarsfältet till beställningen, så att vi är medvetna om detta redan i samband med order. Inlagefil och omslagsfil ska levereras separat.

Det viktigaste är att typsnitten ska vara inbäddade (embedded). Vi kan inte skicka filer till tryck om inlagan ej har inbäddade typsnitt.

Ifall inlagan innehåller bilder bör dessa ha en upplösning på minst 300 PPI (pixels per inch / pixlar per tum) för att de ska bli bra i tryck. Detta gäller såväl färgbilder som gråskalebilder. Har bilderna lägre upplösning än så kan vi ej garantera att de kommer göra sig bra i tryck, även om de kan se bra ut på din datorskärm.

Om inlagan har utfallande bilder (det vill säga om den har bilder som går ut över kanten eller som ligger nära kanterna) bör inlagan ha 5 mm utfall.

Vid tryck av mindre upplagor (färre än 300 ex) är färgprofilen som ska användas är CMYK Fogra39 för bestruket papper (omslag samt i vissa fall inlaga) och CMYK Fogra 29 för obestruket papper (inlaga). Ska du producera en större upplaga och/eller är osäker på vilken färgprofil du bör använda, fråga din kontaktperson/projektledare.

Omslaget ska levereras separat från inlagan i en PDF-fil. Observera att vi behöver få hela omslaget i 1 (en) PDF-fil och inte framsida/baksida/rygg separat. Omslaget skall ha 5 mm (mjuk pärm) utfall runtom. Vi kan även motta omslag där framsida/baksida/rygg är separerade, men då kommer vi behöva debitera minst en timmes formgivning av omslag för att åtgärda detta till tryckfärdigt skick. (Kostnad minst 490 kr).

För ett exempel på detta (OBS! Exemplet är ej en mall som du kan använda för att skapa ett tryckomslag!), se här: Mjukpärm / Hårdpärm.

Tänk på att beräkna ryggen korrekt. Du kan använda vår ryggberäknare för detta ändamål ifall du är osäker på bokryggens storlek. Efter lagd beställning kan vi även bistå med omslagsmått/ryggmått för din bok, dock måste alla ändringar genomföras av dig.

Ifall boken ska tryckas i hårdpärmsutförande ska utfallet vara minst 15 mm runtom, dessutom måste utfall läggas kring ryggen för ytan där pärmen kommer att vikas – som standard bör detta vara 8 mm på varje sida om ryggen. Vid hårdpärmsböcker brukar även tryckeriet inkomma med synpunkter på filerna efter att de insänts, så var beredd på att ändringar kommer behöva utföras enligt tryckeriets behov/omslagsmallar.

Vi rekommenderar att du efter beställning rådfrågar din kontaktperson om en omslagsmall/tryckritning för ditt boktryck, så tar vi fram denna åt dig direkt.

Vi på Vulkan erbjuder väldigt bra priser för enbart tryck ifall du insänder tryckfärdiga filer, läs mer om detta och begär offert på vår sida om att trycka böcker. Dock förutsätter detta att filerna är tryckbara och att vi ej behöver gå in och göra ändringar i filerna. För att du enklare ska kunna ta fram filer som är i tryckbart skick så följs Vulkans guide ovan med saker du behöver tänka på. Om du känner att du inte kommer att kunna leverera tryckfärdiga filer rekommenderar vi istället att du väljer något av våra bokerbjudanden.

Känns det svårt och krångligt, som om det är mycket att hålla reda på? Det är det också. Vi på Vulkan är väl medvetna om att du som författare knappast kan ha expertkunskaper i varje detalj av bokutgivningsprocessen, och det är därför vi finns här – kolla in våra bokerbjudanden eller skapa din bok online med Vulkans smidiga bokverktyg, det enda du behöver göra är att skriva din bok – bokverktyget gör resten. 

Specifikation i punktform

 • Sidstorleken på samtliga sidor måste exakt överensstämma enligt beställning. Om en bok ska vara i format 135 x 210 mm så måste detta vara inställt i InDesign.
 • Skärmärken måste stämmas av med respektive tryckeri. I vissa fall är det en förutsättning att skärmärken är med, i andra fall så är det tvärtom. Detta måste alltid kontrolleras innan filerna skickas iväg för tryck. Detta är en av anledningarna till varför det inte alltid är enkelt att byta tryckeri.
 • Vid export av tryck-PDF så måste du inkludera utfall på minst 3 mm. Hur stort utfallet ska vara beror helt och hållet på vilken bindningstyp du väljer att trycka din bok i. Vid hårdpärm är utfallet avsevärt mycket större.
 • Rörande färgprofiler för mindre upplagor (300 ex eller färre) ska du som standard använda CMYK Fogra39 för bestruket papper (omslag samt i vissa fall inlaga) och CMYK Fogra29 för obestruket papper.
 • Alla färger i din tryck-PDF måste konverteras till CMYK (Cyan, Magenta och gul (Yellow), med tillägg av svart (Key colour) för tillräcklig svärta.)
 • Alla delar i din bok blir i sig själva separata tryckfiler. D.v.s. din tryckfärdiga inlage-PDF är en separat fil, omslag med både framsida, baksida och rygg är en separat fil, foliering, UV-lack och prägling är alla separata tryck-filer.
 • Vid foliering, UV-lack eller prägling så måste 100% svärta appliceras. Alla objekt i dessa filer måste konverteras till konturer.
 • Text, numrering och andra viktiga element i dina tryckfiler ska inte placeras närmare än 3 mm från sidans kant.
 • Tänk på att färgprofilen ska matcha ditt val av papper. Vissa papper suger upp mer färg än andra papper.
 • Alla bilder som ska tryckas måste vara minst 300dpi.
 • Alla typsnitt som används måste vara inbäddade i din tryckfilsexport.
 • Tomma sidor (för att nytt kapitel i de flesta fall ska börja på höger sida) måste inkluderas vid tryckfilsexport.
 • Alla element (text, linjer, tabeller) måste vara 100% svarta. RGB-färger är inte tillåtet för offset-tryck. RGB-färger är inte heller att rekommendera vid digtaltryck. Använd alltid rätt färgprofil.
 • Observera att Vulkan ej ansvarar för att tryckfilerna du inlämnar är framtagna enligt gällande krav, utan det är ditt eget ansvar att kontrollera detta. Vi kan ej hållas ansvariga för tryckresultat som inte motsvarar förväntningarna ifall felet ligger i att dina tryckfiler inte är förberedda enligt tryckeriets krav. Om du är undrande kring t.ex. vilken färgprofil du bör använda, kontakta din projektledare som kan ge dig denna information!

Mer formgivningstips

Använder du Vulkans smidiga bokverktyget för att skapa din bok online så sköter verktyget all formgivning åt dig. Annars kan du själv skapa boken genom att följa råden nedan. De är  anpassade för bokformgivning (inlaga) av en roman eller motsvarande berättelse i formatet 130 x 210 mm upp till A5.

Typsnitt:

Garamond eller Georgia. Ett råd är att du i din bok använder så få olika typsnitt som möjligt och är försiktig med att blanda många olika storlekar och varianter.

Grad:

11 punkter (mellan minst 10 och högst 13 punkter).

Radavstånd:

Cirka 14 punkter. Ett vanligt fel är att man väljer ett för litet radavstånd i relation till antalet punkter på typsnittet (storleken), det är avgörande för läsvänligheten.

Den enklaste åtgärden för att öka läsvänligheten i din egen bok är att öka radavståndet med bibehållen textgrad, eller tvärt om: att minska graden och behålla radavståndet.

Radlängd:

Cirka 55 tecken (alla tecken, inkl skiljetecken och mellanslag)/rad. En stark rekommendation är att hålla sig till mellan 50-70 tecken. Blir raden för lång är ofta det enklaste greppet att göra satsytan smalare. Alternativet att du ökar graden vilket tvingar dig till att samtidigt öka radavståndet men konsekvensen blir att det då går in betydligt mindre text per sida.

Marginaler:

Inner: 15 mm, över: 15 mm, ytter: 20 mm, under: 27 mm

Därefter följer bokens kapitel som bör börja på första fria högersida.

Det är vanligt att den löpande brödtexten i en bok sätts med rak vänster- och högermarginal. För att texten ska justeras så att båda marginalerna blir raka ökas eller minskas ordmellanrummen automatiskt av det program du skriver din bok i. Detta kan i sämsta fall skapa för täta eller glesa rader. Du kan istället sätta texten vänsterställd i din egen bok vilket genom att alla ordmellanrum då blir lika stora ger en läsvänlig text. Samtidigt ger den ojämna högermarginalen också goda läsegenskaper men i gengäld får du en något oroligare helhetsbild av sidan.

Satsytan:

Satsytan definieras av de marginaler du ställer in i ditt layoutprogram. Satsytan är alltså den del av sidan som avgränsar textens placering.

Satsytans storlek och placering är av naturliga skäl i första hand beroende av bokens format men också valet av typsnitt, grad och radavstånd bestämmer, främst bredden, på satsytan.

Höjden avgörs av sidans storlek och proportioner.

En limbunden bok går inte att öppna lika väl som en trådbunden bok därför tar du en större innermarginal vilket ofta får till konsekvens att du också proportionellt bör räkna om de andra marginalerna.  Valet av typsnitt, grad, radavstånd, satsyta och bokformat är således helt beroende av varandra.

Disposition:

Sid 1: titelsida, sid 2: tryckortsida, sid 3: ev. innehåll, sid 4: ev. fortsatt innehåll alt. blank sida, sid 5: ev. förord el inledning

Sidnumreringen placeras centrerat eller i linje i yttre marginal, dvs vänstermarginal på vänstersida respektive högermarginal på högersida.  Alla sidor ska inte pagineras. Sidnumrera inte bokens sidor fram till förordet. Sidnumreringen i en bok börjar alltid räknas från inlagans första sida (smutstiteln eller titelsidan).

Dialogstruktur:

Om en replik är en del av en mening och avslutas med en ”punkt”, sätts inte denna ut. I stället markeras slutet av det sagda med ett kommatecken. Men om repliken avslutas med frågetecken eller utropstecken ska det inte vara ett komma. Ex. ”Jag hör inte vad du säger!” sa Greta.

Ett annat alternativ till att använda anföringstecken är att använda replikstreck (ej det kortare bindestrecket!) före repliken. Vid markering med replikstreck skall alltid första raden ha ett indrag, ca 0,5 cm vid ett normalt bokformat, vilket inte är fallet med citattecken (se nedan).

Efter själva replikstrecket skall det endast vara ett mellanslag till första ordet. Replikstreck kan inte som anföringstecknen markeras inne i en rad, utan kräver alltid en ny rad.

Titta gärna i en annan bok som ni upplever har en bra struktur. Nedan följer exempel på bra dialogstruktur:

”Jag hör inte vad du säger”

”Jag hör inte vad du säger”, sa Greta.

”Jag hör inte vad du säger!” sa Greta.

”Vad säger du?” sa Greta.

Man kan också tänka sig en omvänd replikformulering och då skall man använda sig av kolon: Greta sa: ”Jag hör inte vad du säger.”

När repliken fortsätter i flera rader skall endast första raden, den som har ett replikstreck, ha ett indrag: ”Jag hör inte vad du säger och jag vill inte höra något allt från dig just nu min dyrbare make. Skulle jag vilja det så kommer du att veta det”, sa Greta.

Observera att vid en dialog skall alltid radbrytning och ny rad med indrag återfinnas. Detta påvisar att en annan person säger något:

”Varför måste jag göra så?” undrade Greta. ”Jag har alltid gjort det på mitt sätt.”

”Därför att man måste anpassa sig för att bli accepterad här”, förklarade guiden.

”Jaha.”

Vid en enstaka replik (endast en person som säger något) som är markerad med citattecken, krävs inte radbrytning och indrag: Hon tittade ut genom fönstret och sa: ”Nu är allt över”. Och därefter var det ingen annan som yttrade ett enda ord.

Vid citat inom citatet skall man använda apostrofer: ”Det finns ju ett ordspråk som säger ’bättre fly än illa fäkta’ och det låter klokt tycker jag”, sa Roger med ett flin.

Känns det svårt och krångligt, som om det är mycket att hålla reda på? Det är det också. Vi på Vulkan är väl medvetna om att du som författare knappast kan ha expertkunskaper i varje detalj av bokutgivningsprocessen, och det är därför vi finns här – kolla in våra bokerbjudanden eller skapa din bok online med Vulkans smidiga bokverktyg, det enda du behöver göra är att skriva din bok – bokverktyget gör resten. 

Sidor
 • Beställ bokerbjudande

 • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

 • Vad tycker andra om Vulkan?