Att vara ansvarig för den egna marknadsföringen behöver inte vara svårt – om man vet var man ska börja. Den som är beredd att till en början lägga ned tid och engagemang för att sprida en bok kommer ha goda möjligheter att lyckas!

Tänk på lokal marknadsföring 

Lokal marknadsföring innebär att man i första hand vänder sig till de lokala kanalerna för att uppmärksamma sin bok. Det kan exempelvis vara lokal radio eller det lokala föreningslivet. Tanken är att man ska utgå ifrån den plats som antingen själva författaren eller boken har en stark anknytning till. Oavsett om man senare vill försöka gå vidare till en mer bred och nationellt riktad marknadsföring, så är det alltid enklast att börja i den egna närheten.

Skriv en kontaktlista 

Den här kontaktlistan ska fungera som en förteckning över alla de som är viktiga, eller som kan komma att visa sig vara viktiga, för att nå ut med en bok. Skriv en lista på alla de lokala kanalerna som du vill ta kontakt med. Skriv sedan en lista på alla de eventuella journalisterna och skribenterna som kan tänkas ha ett särskilt intresse för ditt ämne. Kom också ihåg att skriva upp litteraturbloggare!

Glöm inte heller att skriva ned alla dessa som du träffar och som visar intresse för din bok som läsare. Utgå sedan ifrån listan och fyll på den kontinuerligt.

Glöm inte att faktiskt använda listan 

Det här är av lika stor vikt som att faktiskt ha en bra kontaktlista. Både recensionsexemplar och pressmeddelande är mycket bra utgångspunkter för en god marknadsföring. Här får man dock vara selektiv; man kan kanske inte skicka pressmeddelande till alla journalister, eller skicka en bok till alla som kan tänkas skriva om den.

Använd sociala medier 

Fördelen med sociala medier, särskilt Twitter, är att det så enkelt att nå ut till människor som man aldrig har träffat förut, och som befinner sig långt utanför ens vanliga umgängeskrets. Glöm inte heller att utgå från kontaktlistan även här. Tänk också på att man måste marknadsföra sig själv med måtta. Att skriva för lite är inte bra, men att skriva för mycket kan också göra människor trötta på budskapet.

Starta ett eget förlag 

Det låter som något väldigt seriöst att starta ett eget förlag - och fördelen är givetvis att de flesta faktiskt tycker att det låter seriöst och att det är lättare att bli tagen på allvar. Man kan då ta betalt för signeringar, ta emot beställningar från bokhandlare. etc. Det måste inte vara så svårt som man tror, det kan jämföras med att driva vilket företag som helst.