Berätta om din bok!

Det här med ledarskap är egentligen inte så svårt.

Det finns bara ett sätt att leda och det är genom att vara sig själv. Att utgå från sina egna känslor, erfarenheter, kunskaper och värderingar. Jag menar att man inte kan styra sitt agerande utifrån särskilda ledarstilar och teoretiska modeller, utan att det är ens känslor, instinkter och vanor som styr hur man agerar. Det betyder att varje ledare har sitt eget unika sätt att leda. Alla som har försökt följa någon ledarstil eller teori från någon bok eller kurs vet att det sällan fungerar.

I teorin är det enkelt. 100% av alla kunder är människor, 100% av alla medarbetare är människor och hör och häpna, 100% av alla chefer och ledare är människor. Den som då inte förstår att allt handlar om just människan och individen förstår sig varken på framgång, lönsamhet eller framtidens ledarskap. Att överföra detta i praktiken och in i verkligheten är orsaken till var för jag har skrivit denna bok.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

De första tankarna om min ledarskapsfilosofi "Det självspeglande ledarskapet" uppstod någon gång i början av 2000-talet när jag jobbade en hel del som projektledare i IT-branschen. Jag mins att jag ofta frågade mig varför så många IT-projekt misslyckades. Mina gjorde ju sällan det. Vad gjorde jag som skilde sig från andra projektledare? Det enkla svaret var att jag agerade mer som ledare och chef än en renodlad projektledare. Inom tydliga ramar introducerade jag feedback, uppföljningssamtal, fria tyglar och mycket frihet under ansvar. Jag pushade och inspirerade projektdeltagarna i sina uppgifter och vips så fick jag ett självspelande piano till projekt. Det var där och då fröet och kärleken till ledarskapet och tankarna om boken faktiskt föddes. Efter det har jag haft möjligheterna att vara chef och verksamhetskonsult i olika omgångar och har samlat på mig mängder av misstag och framgångar, precis som alla andra människor. Jag valde bara att skriva ner allt som en berättelse. Att det skulle gå så bra och att mina erfarenheter och texter blev så uppskattade hade jag varken räknat med eller trott.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag får en liten kick av att höra människor utrycka saker som: ”Att det kan vara så enkelt”. Eller ”på sidan x hittade jag tillbaka till en gammal dröm”. Att inspirera har varit den största drivkraften i mitt skrivande. Min breda bakgrund har gjort att jag kan ta exempel som de flesta känner igen sig i men också helt unika upplevelser som ger lite extra krydda till innehållet. Jag skildrar allt ifrån rättegångar till triumfer. 

Skriver du på något nytt nu?

Inte just nu, men det finns frön som ligger och gror.
Exempelvis en bok om hur man lyckas med förändringsledning. Vilket inte ligger så långt ifrån att jobba med ett självspeglande ledarskap. Men innan dess ska "Kan jag så kan du" översättas till engelska och introduceras på engelsktalande marknaden. 

Varför ska man läsa din bok?

Om det inte vore för att de flesta ledarskapsböcker inte fungerar i verkligheten hade behovet av min bok inte funnits. De flesta ledarskapsböcker som finns idag handlar om föråldrade teoretiska modeller och teorier som FIRO, det situationsanpassade ledarskap och liknade.

Våra verksamheter står i ständig rörelse, vi justerar och anpassar våra strategier, planer och mål efter en ständigt föränderlig värld. Men vi ser inte skogen för alla träden. Få tycks inse att vårt ledarskap, hur vi leder och styr våra organisationer har stannat av. Fortfarande använder vi hierarkiska organisationsmodeller där rollerna chef och underställd är mer eller mindre huggna i sten. Vi tar för givet att chefen är den som ska sitta inne med all information, som ska ta de viktiga besluten och som ska lyfta de stora bonusarna, när det i själva verket borde vara tvärtom. Dagens organisationsmodell med chef och underställd härstammar faktiskt så långt tillbaka som början på 1900 talet, då Fredric Winslow Taylor uppfann tidsstudien, organisatoriska hierarkier och rollerna chef och medarbetare.  En tid då massproduktionen var den avgörande faktorn för en verksamhets överlevnad. Så är det inte längre.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar mycket med ledarskapsfrågor och processutveckling i olika organisationer. Jag har lyckan att jobba med min hobby.
Jag brinner framförallt för konceptet mentorskap vilket jag menar kommer att ta över mycket av de traditionella ledarskapsutbildningarna i framtiden. För närvarande håller jag på att bygga upp Sveriges kanske första nischade företag inom mentorskap och mentorprogram. Jag vill med mitt företag hjälpa och stötta organsationer att etablera egna professionella mentorsprogram och utbildningar. Idag har vi en ganska begränsad syn på vad en mentor kan åstadkomma, jag vill ändra på det. Det är inte bara rotaryklubbar och chefer som behöver mentorer. Det gör även ungdomar, arbetslösa, lärare, tränare och många många andra. Jag har en mission att etablera mentorskapet på en bred front i Sverige. Jag tror att det är en del av framtidens personalvård.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som har med människor och relationer att göra. Jag tror boken kan ge alla något tankeväckande och inspirerande. Lärare, föräldrar, chefer, präster, arbetslösa och tränare. Boken är för alla som ser livet som något intressant och som strävar efter att hela tiden lära sig något nytt. Det är en bok för dom som vågar se sig själva i spegeln och ifrågasätta vad dom ser och hur dom skulle kunna utveckla personen i spegeln.

Jag vill inte att man bara läser boken och ställer den i bokhyllan. Man får gärna kontakta mig via min hemsida och vara en del i att utveckla det självspeglande ledarskapet. Det är ett ledarskap för alla och därför behöver så många som möjligt få vara med att utveckla det.