Vi får ofta frågor kring ljudboksutgivning och hur ersättningsmodellerna fungerar, samt hur man når ut till alla strömningstjänster som egenutgivare. I denna artikel förklarar vi hur ersättning för ljudböcker fungerar rent generellt, för att du som författare ska få en bättre uppfattning kring detta, liksom hur du når ut till de viktiga strömningstjänsterna, där den absoluta merparten av ljudböcker konsumeras.

 

Ljudboksförsäljning kontra tryckta böcker

Vid försäljningen av tryckta böcker är den ekonomiska beräkningen relativt enkel - slutkund eller återförsäljare köper in ett (eller flera) exemplar av den tryckta boken och betalar ett förutbestämt pris, vilket också blir intäkten. Inga som helst konstigheter, du kan enkelt beräkna att om du säljer x böcker för y kronor styck blir intäkten x * y. Det är väldigt enkelt att uppskatta olika scenarier, t.ex. hur många böcker du måste sälja för att återfå investeringen.

Med ljudboken är det annorlunda, eftersom den absoluta merparten av böckerna strömmas. Att sätta en generell nivå på vad nettoersättningen blir på en ljudbokslyssning är därför väldigt svårt, men ofta ligger denna summa någonstans mellan 25-30 kronor per lyssning. Vid en första anblick känns detta som väldigt lågt, då vi är vana att beräkna priser baserat på tryckta böcker, men strömningstjänsternas upplägg gör det mycket enklare att nå en större lyssnarskara.

Jämför inte äpplen med päron (f-pris kontra ersättning per lyssning)

Att rakt av jämföra den tryckta bokens pris med nettoersättningen för en ljudbok är att jämföra äpplen med päron. Säljer du 3000 tryckta böcker får du onekligen en mycket högre ersättning än om din ljudbok får 3000 lyssningar. Det är enklare att få 3000 lyssningar på din ljudbok än att du säljer motsvarande antal tryckta exemplar.

När det kommer till tryckta böcker finns det en stor tröskel för köparen att övervinna. När köparen klickar på köpknappen i nätbutiken eller lämnar över sina sedlar till expediten i boklådan är köpet gjort, pengarna är borta. Samtidigt finns det ett väldigt stort utbud av böcker och risken är stor att köparen väljer att köpa t.ex. Stor Säljares senaste roman istället för en okänd författares, för även om den okända författarens bok lockar så är det lätt hänt att köparen istället väljer ett bekant namn bara för att “man vet vad man får”.

När det kommer till ljudböcker på strömningstjänster finns inte denna tröskel. Kunden har redan betalat en fast avgift till strömningstjänsten och kan lyssna på hur många ljudböcker som helst. Ljudbokstjänsten rekommenderar ljudböcker för lyssnaren baserat på tidigare lyssningar och intresseområden. Tröskeln är alltså oerhört mycket lägre - din ljudbok befinner sig ett klick bort, ett klick som dessutom inte kostar kunden något. Istället för “ska jag verkligen köpa David Debutants bok istället för Stor Säljares nya, även om Davids bok verkar riktigt intressant?” går tankegången hos lyssnaren “den här boken verkar spännande, jag provar lyssna på den för att se ifall jag gillar den”.

De flesta ljudböcker vi har statistik över har t.ex. relativt fort nått upp till fler än 1000 lyssningar via strömningstjänsterna, även böcker som sålt jämförelsevis lite som tryckta böcker. Vår bedömning är därför att ljudboken har stor potential att bli väldigt intressant för just egenutgivare.

Men leder inte ljudboken till att färre köper min bok i papper?

Dessutom når du via ljudboken en annan målgrupp av bokkonsumenter - det vill säga personer som enbart eller till största del konsumerar sina böcker genom att lyssna och inte genom läsning. Denna målgrupp köper inte tryckta böcker i någon större utsträckning, men lyssnar dock aktivt på böcker via strömningstjänsterna. Detta gör att du når ut på ett helt annat sätt och att din bok får större spridning än om du enbart publicerar den via de traditionella kanalerna som tryckt upplaga. Generellt kan vi inte se att ljudboken kannibaliserar på pappersboken, det vill säga vi ser inte att pappersboken säljer sämre för att samma bok finns att tillgå i ljudformat. Det är snarare precis tvärtom, desto fler din bok når ut till - desto fler läsare och köpare får den.

Hur når jag ut till strömningstsjänsterna?

Strömingstjänsterna har olika regler och avtal, vissa väljer att inte samarbeta med mindre utgivare, och det kan vara svårt och snårigt att nå ut. Därför rekommenderar vi att du anlitar en aktör som distribuerar din ljudbok till alla plattformar där ljudböcker säljs och strömmas. Var uppmärksam på det anbud du får - ofta har mindre ljudboksproducenter själva avtal med endast en eller ett fåtal distributörer. Din ljudbok når troligen inte ut till de viktigaste strömningstjänsterna. Att publicera din ljudbok genom en liten aktör utan avtal med samtliga återförsäljare och strömningstjänster är en mycket dålig idé.

Storytel är absolut störst på den svenska ljudboksmarknaden - det är extremt viktigt att din ljudbok finns där, liksom hos Bookbeat och Nextory, men helst vill du att den ska finnas hos alla kanaler (t.ex. Adlibris, Bokus Play, Biblio med flera).

Anlitar du Vulkan ser vi till att din ljudbok når ut till alla återförsäljare och strömningstjänster - läs mer om våra ljudbokstjänster här, eller klicka här ifall du läst in din ljudbok själv.