Jan-Inge Hammar

  1. Syster Ebba från Tjörn av Jan-Inge Hammar

    Syster Ebba från Tjörn av Jan-Inge Hammar

    Berätta om din bok! Min bok handlar om min mamma som var den första utbildade sjuksköterskan på Tjörn. Hon verkade inom Tjörns distrikt mellan 1912 och 1928, och som  distriktssköterska var hennes huvuduppgift att vårda de som drabbats av epidemisk sjukdom i sina hem, eftersom det ej fanns sjukhus som kunde ta emot dem. Spanska sjukan, som var en svår... läs mer

1 Artikel