Lars-Åke Götesson

  1. THE PLACE NAMES OF PITCAIRN ISLAND THEIR MEANING AND ORIGIN av Lars-Åke Götesson

    THE PLACE NAMES OF PITCAIRN ISLAND THEIR MEANING AND ORIGIN av Lars-Åke Götesson

    Författaren Lars-Åke Götesson (f. 1950) har alltsedan de tidiga tonåren då han läste om myteristernas ö i "Illustrerade Klassiker" hyst ett brinnande intresse för myteriet på det brittiska örlogsskeppet "Bounty" och framför allt för myteristernas fortsatta öden på den obebodda söderhavsön Pitcairn där de tillsammans med ett dussin polynesiska kvinnor och sex polynesiska män levde i total avskildhet från omvärlden... läs mer

1 Artikel