pandemi

  1. Birger Nicklasson om sin bokserie Exterminii

    Birger Nicklasson om sin bokserie Exterminii

    – Bokserien Exterminii berättar om de vedermödor som kan drabba människor och länder efter en riktigt allvarlig pandemi, en världsdödare, berättar Birger Nicklasson. – Böckerna tar avstamp från den dag då pandemin ebbat ut och människorna står inför alla de problem som uppstår då allt slagits i spillror och inget längre fungerar. Vem ska ta kommandot och se till att... läs mer

1 Artikel