Silverback del 2

  1. Silverback del 2 av Marcus Mark Nilsson

    Silverback del 2 av Marcus Mark Nilsson

    Berätta om din bok! Andra delen av Silverback serien handlar åter om Mark och hans vänner, och deras fortsatta utmaningar efter det de fått utstått. Mycket fokus läggs på vad man kan klara av när man inte vet sina begränsningar och vad man skall tilltro sina närmsta. Deras del i en kamp mycket större än de trott är ännu inte... läs mer

1 Artikel