Christina Renlund: ”Samarbetet med er har varit smidigt och enkelt.”

Tack Vulkan, Peter och Andreas. Boken "Du får väl säga som det är" med sina anhörigberättelser behövs. Samarbetet med er har varit smidigt och enkelt. Vi hoppas nu att boken når många!