Såvitt jag minns av Holger Romander

Holger Romander har skrivit sina memoarer vid 97 ars ålder. De sträcker sig över en tid av 94 år. Holger Romander har haft en allsidig karriär  inom rättväsendet. Han började […]
Loading Updating cart…

I SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN JURIDIK OCH POLITIK – nio rättsfall av Sten De Geer

Denna bok handlar om nio mycket olika rättsfall, där advokat Sten De Geer företrätt klienter som utsatts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Den kan kanske tjäna som inspiration […]
Loading Updating cart…

Riskerna med varumärken, produkter och reklam av Gottlieb Jakob

Ibland leder enkla misstag till onödigt stora skadestånd. Den andra upplagan av Riskerna med varumärken, produkter och reklam fungerar som praktisk vägledning i ditt vardagliga reklam-, […]
Loading Updating cart…

Ord som fängslar av Helena Striwing

Kan sanna utsagor om en händelse skiljas från utsagor om förvanskade eller uppdiktade händelseförlopp? Finns några kännetecken som utmärker den ena kategorin och samtidigt avgränsar den från den andra? Frågorna […]
Loading Updating cart…

Från min sida skranket av Carl-Oskar Klint

ADVOKAT CARL – OSKAR KLINT Från min sida skranket Efter drygt 30 år inom yrket berättar här Klintan avslöjande om vad en advokat kan råka ut för. Trodde Du […]
Loading Updating cart…

En juridisk maktkonflikt? Historiemedvetet perspektiv på nämndemän av Angelica M. H. Carlsson

En juridisk maktkonflikt? Historiemedvetet perspektiv på nämndemän, är resultatet av Angelica Carlssons gymnasiala projektarbete vid Rudbecksskolan i Örebro läsåret 2012-2013. Studien belyser det svenska nämndemannasystemet med start i dess tidigaste […]
Loading Updating cart…
LoadingUppdaterar…