Samhälle & politik

Visa som Listvy Rutnät

Artiklar 51-60 av 328

per sida
Sätt fallande sortering
 1. Liv att förstå – Tre Generationer i Glädje och Sorg
  Liv att förstå – Tre Generationer i Glädje och Sorg
  198 SEK

  LIV att förstå – Tre generationer i Glädje och Sorg
  Skogssamiska marker berättar...

  Berättarjaget Magdalena berättar om tankar, upplevelser, minnen, studier till yrkesliv. Livserfarenheter från viktiga livsval, föräldraskap och slutligen som ålderspensionär. Avslutar med konsekvenser från kolonialismens tvångsmetoder. Grundläggande behov, omsorg saknades.

  Läs mer
 2. Normboken : Vad spelar normer för roll och hur har det utvecklats över tid?
  Normboken : Vad spelar normer för roll och hur har det utvecklats över tid?
  249 SEK

  Den här bokens bärande argument är att vi inte fullt ut kan förstå Sverige om vi inte förstår normerna i landet. Under Sveriges historia utvecklades unikt starka normer kopplade till arbete och individers ansvar, bland annat på grund av kombinationen av ett kallt klimat, en utbredd äganderätt och skolans fokus på karaktärsutveckling. Detta möjliggjorde i sin tur skapandet av ett enormt välstånd och ett framgångsrikt välfärdssamhälle.

  Läs mer
 3. Jakten på Karl Hedin: ett totalhaveri för rättvisan
  Jakten på Karl Hedin: ett totalhaveri för rättvisan
  143 SEK 179 SEK

  Denna bok handlar om det rättsfall, som i media kom att kallas Västmanlandsfallet eller Hedinfallet.

  Läs mer
 4. Valfrihetens psykologi
  Valfrihetens psykologi
  176 SEK 220 SEK

  I denna bok ställs frågan om valfrihet leder till att människor väljer fel eller rätt. Miljöförstörelsen, klimatförändringen, överviktsepidemin, skatteflykten och bi­dragsfusket är allvarliga samhällsproblem som ovillkorlig valfrihet inte verkar lösa. Lösningarna kan dock inte heller vara att genom alltför långtgående statliga ingripanden minska valfriheten eftersom den önskas av många.

   

  Boken behandlar hur kunskaper från psykologisk forskning kan hjälpa politiker och medborgare till en annan syn på åtgärder som inte begränsar valfriheten men begränsar möjligheten att välja fel. Det är ofta omständigheter vid valet som leder till att det blir fel val och som därför behöver förändras. Vilka dessa omständigheter är behandlas.

   

  Slutsatsen är att ge all information är sällan lösningen − rätt information måste ges på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Förändringar av samhället mot en ökad samstäm­mighet om vad som är bra för medborgarna att välja, idag såväl som i framtiden, är också viktiga och ställer krav på en samhällsdebatt med det som tydligare fokus.

  Läs mer
 5. Nå fler med dina texter : lättläst, klarspråk och tillgänglig formgivning
  Nå fler med dina texter : lättläst, klarspråk och tillgänglig formgivning
  151 SEK 189 SEK

  Nästan varannan vuxen har svårt att läsa och förstå texter från myndigheter och kommuner. I Sverige klassas 42 procent som icke goda läsare, enligt den stora undersökningen PIAAC. Om du som skribent vill nå alla läsare, så är detta boken för dig.

  Läs mer
 6. 55 starka röster: en antologi av kvinnor från jordens alla hörn
  55 starka röster: en antologi av kvinnor från jordens alla hörn
  151 SEK 189 SEK

  Bästa läsare, du håller nu i en bok som började som en idé, blev ett projekt och idag utgör nätverket Global. Vi som är med i boken har gjort olika resor: klassresor, utbildningsresor, fysiska resor från en världsdel till en annan och resor från förtvivlan till hopp. Våra levnadshistorier utgör en fantastiskt stor, brokig och viktig erfarenhet som vi nu har samlat i en antologi. Vi vet att det går att bli framgångsrik som kvinna i Sverige, oavsett varifrån man kommer eller vilka hinder man har mött. Vi är beviset på det.

  Läs mer
 7. Analfabetism - det osynliga funktionshindret
  Analfabetism - det osynliga funktionshindret
  151 SEK 189 SEK

  Nästan 13 procent av den svenska vuxna befolkningen har inte tillräckliga läsfärdigheter. Detta motsvarar ungefär 780 000 personer i åldern 16 till 65 år. Ändå är analfabetism ett ämne vi sällan talar om i Sverige, denna bok ämnar att ändra på det. Här varvas personliga historier om att leva och arbeta med analfabetism, med forskning och tips.

  Läs mer
 8. Vilken demokrati?!? Tro och visioner eller empiri och evidens
  Vilken demokrati?!? Tro och visioner eller empiri och evidens
  189 SEK

  Boken ifrågasätter om vi verkligen lever i ett kunskapssamhäl le när politiken definieras av tro och visioner, ja till och med utopier, och våra samhällsvetenskaper övergivit den empiriska positivismen och upphöjt den intersubjektiva tron till vetenskapsmetod. Om vi verkligen lever i ett kunskapssamhälle när vi negligerar nutida bevisbar och upprepningsbar forskning om människans rationalitet och beslutsförmåga till förmån för upplysningens trosföreställningar om den ”rationella människan”.

  Jürgen Trauner är ekonom och samhällsdebattör som redogör för den kulturella bakgrunden för våra demokratiska strävanden och hur dessa kan förenas med nutida forskning.

  Boken utgår bland annat från Riksdagens antologi ”Demokratins framtid” 2018, första upplagan, och dess definition av demokratins funktionssätt.

  Läs mer
 9. Är du BEREDD? : Råd & tips för hushållets krishantering
  Är du BEREDD? : Råd & tips för hushållets krishantering
  90 SEK

  När en kris uppstår gäller det att vara BEREDD. Den beredskapen skapas genom att vi gör vissa förberedelser under lugna förhållanden. När krisen kommer råder sannolikt ett stort mått av kaos, vilket gör det svårt att vara rationell. När man är BEREDD kan fokus ligga på rätt saker i de svåra stunder som en sådan situation innebär. I förberedelserna ingår såväl att tänka igenom olika handlingsalternativ och göra planer för dessa, som att komplettera med viss utrustning till hemCmet. Den här foldern syftar till att ge enkla råd och tips, om viktiga saker att tänka på, för att klara olika sorters kriser - om eller när de inträffar. Folder vänder sig till vanliga svenska hushåll. Den baseras på antaganden om det mest sannolika scenariot - att man befinner sig i sitt hem eller på arbetsplansen när krisen kommer.

  Läs mer
 10. Diktatur, demokrati, delaktighet och jorden år 2040?
  Diktatur, demokrati, delaktighet och jorden år 2040?
  143 SEK 179 SEK

  "Diktatur, demokrati, delaktighet och jorden år 2040?" består av Björn Molins erfarenheter och funderingar kring hur makten, verksamheter och samhället kan utvecklas till det bättre. Efter mer än trettio års arbete med att öka kvaliteten i maktens värdeskapande processer, har författaren summerat sina tankar i syfte att bidra till ökad kvalitet i samspelet människa, makt, maktutövning och miljö.

  Läs mer
Visa som Listvy Rutnät

Artiklar 51-60 av 328

per sida
Sätt fallande sortering